Objectives and activities

Obiectivul general al proiectului este managementul sustenabil al ariilor naturale protejate din bazinului Marii Negre si dezvoltarea unor metode inovative pentru integrarea ariilor naturale protejate in strategiile globale de dezvoltare urbana si socio-economica in regiunile partenere.