Despre proiect

Proiectul este finantat din Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre, al doilea apel de proiecte, prioritatea 2 “Utilizarea in comun de resurse si competente pentru protectia si conservarea mediului”, masura 2.2 “Promovarea cercetarii si inovarii in domeniul conservarii si protectiei mediului ariilor naturale protejate”.

Durata totala a proiectului este de 24 de luni, incepand cu 6 iulie 2013 iar bugetul total al proiectului este de 481.085,84 Euro.

Obiectivul general al proiectului este managementul sustenabil al ariilor naturale protejate din bazinului Marii Negre si dezvoltarea unor metode inovative pentru integrarea ariilor naturale protejate in strategiile globale de dezvoltare urbana si socio-economica in regiunile partenere.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt: imbunatatirea capacitatii regiunilor partenere cu privire la managementul sustenabil al ariilor naturale protejate; promovarea unui parteneriat eficient in domeniul managementului sustenabil al resurselor naturale protejate bazat pe solutii practice; stabilirea si promovarea unui instrument informational comun pentru ariile naturale protejate din regiunea Marii Negre.

Proiectul este implementat in cadrul unui consortiu alcatuit din trei parteneri: Municipalitatea din Burgas (Regiunea Sud-Est, Bulgaria), in calitate de coordonator al proiectului, Fondul pentru ONG-uri Sevastopol (Regiunea Sevastopol, Ucraina) si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est (Romania). Fiecare partener al proiectului are propriul partener asociat, care actioneaza in domeniul protectiei, conservarii, managementului si/sau cercetarii mediului, si anume: Fundatia Biodiversitatii/Bulgaria, Institutul de Hidrofizica Marina a Academiei Nationale de Stiinta/Ucraina, Institutul de Cercetari Eco-Muzeale din Tulcea/Romania.

ADR SE este responsabila pentru coordonarea grupului de activitati care vizeaza consolidarea capacitatii pentru un management comun al ariilor naturale protejate. In acest sens, ADR SE este implicata in realizarea unei analize cu privire la situatia actuala a ariilor naturale protejate din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est, crearea unei baze de date comune cu informatii colectate in urma cercetarii efectuate la nivelul partneriatului, organizarea de instruiri in domeniul managementului sustenabil al ariilor naturale protejate. De asemenea, ADR SE contribuie la dezvoltarea si promovarea platformei comune web “Ecopedia” Marea Neagra – un nou instrument informational pentru ariile naturale protejate din regiunea Marii Negre; elaboreaza proiectul tehnic al Centrului “Natura” pentru Parcul Natural Balta Mica a Brailei; dezvolta un model demonstrativ cuprinzand metode inovative pentru utilizarea potentialului acestei arii naturale protejate – un instrument virtual pentru monitorizarea, exploatarea si interpretarea resurselor naturale; promoveaza si disemineaza rezultatele proiectului.

Proiectul este finantat din Programul Operational Comun de Cooperare in Bazinul Marii Negre, al doilea apel de proiecte, prioritatea 2 “Utilizarea in comun de resurse si competente pentru protectia si conservarea mediului”, masura 2.2 “Promovarea cercetarii si inovarii in domeniul conservarii si protectiei mediului ariilor naturale protejate”.

Durata totala a proiectului este de 36 de luni, incepand cu 6 iulie 2013 iar bugetul total al proiectului este de 481.085,84 Euro.