REZULTATE SI REALIZARI

Rezultate:

- Analiza situatiei curente cu privire la ariile naturale protejate din regiunile partenere

- Dezvoltarea platformei comune web – “Ecopedia” Marea Neagra 

- Dezvoltarea unor modele demonstrative cuprinzand metode inovative pentru utilizarea potentialului ariilor naturale protejate

- Dezvoltarea de planuri tehnice pentru construirea unor Centre “Natura”, in fiecare regiune partenera, in vederea promovarii ariei naturale protejate vizate de proiect