Obiective si activitati

Obiectivul general al proiectului este managementul sustenabil al ariilor naturale protejate din bazinului Marii Negre si dezvoltarea unor metode inovative pentru integrarea ariilor naturale protejate in strategiile globale de dezvoltare urbana si socio-economica in regiunile partenere.

Specific objectives:

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

  • imbunatatirea capacitatii regiunilor partenere cu privire la managementul sustenabil al ariilor naturale protejate;

  • promovarea unui parteneriat eficient in domeniul managementului sustenabil al resurselor naturale protejate bazat pe solutii practice;

  • stabilirea si promovarea unui instrument informational comun pentru ariile naturale protejate din regiunea Marii Negre.

Grup tinta

- institutii si organizatii cu rol in protectia mediului inconjurator si managementul ariilor naturale protejate

- autoritati publice locale si regionale

- centre de cercetare, universitati, etc.