Езерата на Гората Бисока

Шрифт: A A A
отпечатай

Езерата на Гората Бисока представлява смесен горски и ботанически резерват и геоложко образувание, което е разположено в град Бисока в областта Бузау. От важно значение за резервата е смърча. На местата на първоначалните сладководни езера, образувани от дупки, се е натрупала по дъното киша от пясъчник, като негативното въздействие на повърхностната ерозия е оставило отпечатък върху Чистото Езеро и Черното Езеро. 

Местоположение

Държава: Румъния
Регион: Southeast
Град/Област: Buzau County
Latitude: 26°40' E
Longitude: 45°33' N
Площ(хка): 10.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
IV Habitat/Species Management Area

Вид туризъм/дейности
Защитени видове

Вижте още