ЯЗОВИР ОВЧАРИЦА

Шрифт: A A A
отпечатай

Сърцевината на „Язовир Овчарица“ е комплекс от изкуствени технологични водоеми. Разположението ѝ по границите на минноенергиен комплекс обяснява също е причина за липса на съхранен и недокоснат от човека ландшафт. Поради особения статут на електроцентралата и обслужващите я хидросъоръжения (обекти от национално значение с пропускателен режим), развитието на туристически услуги свързани с водомоторни спортове е невъзможно. Голямото богатство на орнитофауната, съчетано с добре развита инфраструктура и характера на местността, даващ възможност за добър обзор, предполага много добри условия за развитие на орнитотуризъм.

Местоположение

Държава: България
Регион: Югоизточен
Град/Област: Стара Загора
Latitude: 26°10' E
Longitude: 42°15' N
Площ(хка): 4306.00

Категория

Nature 2000:
SAC - Special Areas of Conservation

IUCN:
IV Habitat/Species Management Area

Вид туризъм/дейности
  1. Свободно време
  2. Къмпинг
  3. Риболов
  4. Наблюдение на птици
Защитени видове

Вижте още