Мыс Айя

Шрифт: A A A
отпечатай

Ландшафтна защитена територия с общодържавно значение „Нос Айя“. Защитената територия е разположена в юго-западната част на Крим, включва скалистия нос „Айя“, природните забележителности Аязма и Батилиман. Представлява природен хидроклиматичен еталон , учебен хидрографски обект, класически пример за образуване на природни комплекси в зоната на контакт на териториални и водни комплекси от една страна , а от друга – крайморски и планински ландшафти. Намира се на границата на приоритетната територия Айя-Сарич, която е важна за запазване на биологичното и ландшафтното разнообразие. Флората и фауната на защитената територия включва около 500 вида васкуларни растения и 100 вида животни. Морската екосистема се характеризира с изключително, по сравнение с другите региони на Крим, биологично разнообразие. Особената ценност на защитената територия е обусловена от нейния уникален природен ландшафт със сложно геоморфологично устройство, който има важно средообразуващо, научно и екологично значение. В защитената територия се намират останки от древни селища в природната забележителност Батилиман, руините на средновековния замък Кокия-Хисар, Кючюк-Москомския хисар. Буферните зони на защитената територия се използват за туризъм, тук са разположени базите за отдих „Таврида“, „Чайка“, детският лагер „Батилиман“.

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: 33°38' E
Longitude: 44°25' N
Площ(хка): 1340.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
IV Habitat/Species Management Area

Вид туризъм/дейности
  1. Екотуризъм
  2. Свободно време
  3. Катерене
  4. Водни спортове
Защитени видове

Вижте още