Байдарский

Шрифт: A A A
отпечатай

Ландшафтна защитена територия с общодържавно значение „Байдарски“. Обхваща Байдарската междупланинска котловина и прилежащите към нея Варнаутска, Хайто и Узунджинска долини с обкръжаващите ги ниски планини. Това е най-големият в региона обект защитена територия. В Байдарската междупланинска долина се формира климат с изразени континентални черти, благодарение на господстващите местни инверсионни типове на времето (климата). Флората и фауната на Байдарската долина не са напълно изучени, отсъстват таксономични списъци на растенията и животните. Към редките и защитени в Украйна се отнасят 113 вида растения, много растения и животни имат статус на защитени в Крим. В защитената територия растат 60% от всички гори от дървовидна хвойна на Крим. Районът се отличава като особено значим за запазване на горско-степния и скално-горско-степния предпланински орнитокомплекси. Анализът на природното наследство на ландшафтната защитена територия „Байдарски“ позволява то да се охарактеризира като богато и разнообразно, с наличие на ценни геоложки, орографични, хидрологични, ботанични, зоологични елементи, перспективни като обекти за показване за екопътеки и екомаршрути. На територията се намират 42 природни паметника от следните категории: ландшафтни; пещерни; стратиграфски; горска растителност; палеонтологични; минерало-петрографски и палеогеографски. В ландшафтната защитена територия са разположени мезолитни обиталища, погребални паметници от ранната желязна епоха (средата на хилядолетието преди новата ера) – каменни сандъци (долмени); побити камъни (менгири) – паметници на първобитната архитектура и столообразни вертикално поставени камъни; паметници на монументалната архитектура на средновекорието (храмове), остатъци от средновековни постройки, искуствени тераси; етнографски паметници на особеностите на бита и традициите на гърците, кримските татари и другите етнически групи от населението на Байдарската долина; паметни места, свързани със събитията от Кримската и Великата отечествена война. През защитената територия преминават 10 пешеходни маршрута, утвърдени от Програмата „Рекреационен комплекс Крим“ (2005). В границите на природната защитена територия са разположени 5 туристически спирки, 7 места за отдих и 1 туристическа база-лагер, функционира целогодишен рекреационен обект „Скелска пещера“. През защитената територия преминава също така част от многодневния пешеходен маршрут „Севастополски“, многобройни пешеходни пътеки и черни пътища активно се използват за самодеен пешеходен туризъм, велотуризъм, за конни едно и многодневни маршрути, за пътуване с квадроцикли и екстремни (off-road) автомобили.

Местоположение

Държава: Украйна
Регион: Севастопольский
Latitude: 33°47' E
Longitude: 44°29' N
Площ(хка): 24295.00

Категория

Nature 2000:

IUCN:
IV Habitat/Species Management Area

Вид туризъм/дейности
  1. Екотуризъм
  2. Катерене
  3. Къмпинг
  4. Велотуризъм
Защитени видове

Вижте още