Мачакхела

Шрифт: A A A
отпечатай

Национален парк Мачакхела (обявен за такъв през 2012) се намира в пролома на река Мачакхела. Сама по себе си р.Мачакхела е гранична река между Грузия и Турция.  
Национален парк Мачакхела граничи с биосферен резерват Джамил в Турция, което е благоприятна предпоставка за създаване на трансгранично сътрудничество. 
Поречието на Мачакхела се характеризира с уникално разнообразие от реликтни и ендемични растителни видове. По-голямата част от парка е заета от смесени гори с преобладаващ бук. Доминантни видове са бук, кестен, дъб, смърч. Сред дървесните видове са 13 вида от Червената книга на Грузия. Национален парк Мачакхела се отличава и с богата фауна. 

Територията съставлява част от еко-коридор, свързващ западните грузински защитени територии (Мтирала и Кинтриши) и турските защитени територии (Биосферен резерват Джамил). Тя има голямо значение и за формирането на мрежата от защитени територии в западната част на долен Кавказ и развитието на трансгранично сътрудничество в съхраняването на природното наследство на Грузия и Турция.  

Кавказки пчели, кафеви мечки, Каспийски снежни петли, Кавказки саламандри, тис, дъб Чороки, рододендрон, ирис могат да бъдат срещнати на територията на Национален парк Мачакхела. 

Местоположение

Държава: Грузия
Регион: Аджара
Град/Област:
Latitude: 41°50' E
Longitude: 41°27' N
Площ(хка): 0.00

Категория

Nature 2000:
SPA - Special Protected Areas

IUCN:
II National Park

Вид туризъм/дейности
  1. Екотуризъм
  2. Къмпинг
  3. Катерене
  4. Фото-сафари
Защитени видове

Вижте още