Кобулети

Шрифт: A A A
отпечатай

Защитена зона Кобулети (включваща Държавен резерват Кобулети и Регулиран резерват) е създадена, за да се защити уникалният хабитат на екосистеми от влажни зони, които имат международно значение, като природно наследство с висока стойност, признато от Рамсарската конвенция. Тези влажни зони се намират в автономна република Аджара, включват североизточната част от равнинна крайбрежна зона Кобулети и се отличават с голямо разнообразие от птици и растения.  

Защитена зона Кобулети е важен хабитат за миграция, гнездене и зимуване на водни птици. Срещаните тук видове бял торфен мъх и хищна дросера са от голям интерес за ботаниците. 

Защитена зона Кобулети включва и торфен мъх Испани 1 и Испани, с маршрути, където за посетителите се предлагат образователно-научни турове. Посетителският център е комбиниран с административна сграда. Тук е възможно да се наемат и ски за разходка през торфения мъх.

Местоположение

Държава: Грузия
Регион: Аджара
Град/Област:
Latitude: 41°48' E
Longitude: 41°48' N
Площ(хка): 0.00

Категория

Nature 2000:
SPA - Special Protected Areas

IUCN:
IV Habitat/Species Management Area

Вид туризъм/дейности
  1. Катерене
  2. Екотуризъм
  3. Фото-сафари
  4. Наблюдение на птици
Защитени видове

Вижте още