Каменщица

Шрифт: A A A
отпечатай

Съхранява екосистеми от смесени широколистни гори на възраст 60 – 170 години (горун, бук, габър, явор, мъждрян, келяв габър, ясен), както и находища на редки и защитени растения и животни.

Местоположение

Държава: България
Регион: Югоизточен
Град/Област: Стара Загора
Latitude: 25°27' E
Longitude: 42°40' N
Площ(хка): 1016.00

Категория

Nature 2000:
SPA - Special Protected Areas

IUCN:
Ia Strict Nature Reserve

Вид туризъм/дейности
  1. Катерене
  2. Екотуризъм
  3. Наблюдение на птици
  4. Геология (скали, пещери)
Защитени видове

Вижте още