Актуално

5-ТИ БЮЛЕТИН НА ПРОЕКТА 4GreenInn


Добре дошли на новите партньори от Грузия – Международния център за бизнес и икономическо развитие, Грузия! Организацията е неправителствена и некомерсиална, създадена през 2010 в Тбилиси, Грузия. МЦБИР е член на Платформата на гражданското общество за Източно партньорство в Грузия. МЦБИР е координатор на 3-та работна група по Енергийна сигурност и опазване на околната среда в рамките на платформата.

Представяне на Екопедия – онлайн платформа на защитените територии по проекта 

Интернет платформата, реализирана по проекта е вече достъпна с подробна информация за защитените зони в регионите на страните-партньори. Промотирането на Екопедия ще се осъществи с провеждането на Информационни дни. Първият инфо ден се проведе в Бургас на 28ми Май, 2015 с интерактивна изложба „ Звуци и картини от защитената природа в Югоизточен регион на България, представяне на Екопедия във Флора и посещение на Природозащитен център Пода.

 

 

Екипа по проекта от България, Грузия и Румъния

Изглед от защитения парк Макачела, Аджара, Грузия

Представяне на проекта 4GreenInn на Панаир на партньорски проекти „Глобално развитие чрез сътрудничество в долното поречие на Дунав“

Г-жа Диана Александру от SERDA представи проекта на панаира, който се проведе в Университета „ Долно поречие на Дунав“ в Галац на 13.08.2015.

3-ТА Партньорска среща по проекта в Батуми, Грузия

В периода 23 – 26 септември 2015 в Черноморския град на Грузия – Батуми се проведе 3-тата партньорска среща по проекта и посещение на природен парк Machakhela в автономна област Аджария, Грузия. В събитията участваха представители на Община Бургас, г-жа Диана Костовска от Българска фондация Биоразнообразие, г-жа Луминита Михайлов и г-жа Луиза Тигануш от Агенция за регионално развитие в Югоизточен регион за планиране - СЕРДА, Браила. Домакините бяха поканили и представители на Отдела по туризъм в Аджара и експерти от Агенцията по околна среда на Грузия. Екипът по проекта от Грузия се запозна с представителите от партньорските екипи. Обсъдиха се предстоящите дейности до края на проекта. 

НОВИНИ ОТ НАШИТЕ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

(Материалът е авторски от сайта: http://www.saltoflife.biodiversity.bg/bg/)

ФЕСТИВАЛ НА СОЛТА

Фестивалът на солта се проведе на 28 август 2015 г. от 16.00 до 22.00 часа и се организира от Българска фондация Биоразнообразие в рамките на проект „Солта на живота“.

Както всяка година детските арт ателиета привличаха най-многобройна публика – рисуване на птици с цветен пясък, шарена сол и пълнене на шишенца, снимането на място и изработване на рамки за снимки със стари солничарски дъски бяха само част от забавленията. Арт птицата тази година бе завършена като декупаж и оцветена в различни цветове. На бункера оживя и нов графит Salt of Life, направен само за няколко часа.

Базарът на солта и „Солничар за едни ден“ са традиционни за фестивала и имат своята вярна

ДАТА 30/09/2015

 

* Този документ е разработен в рамките на проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn - 1458, финансиран по СОП „Черноморски басейн“ 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС.