Актуално

2-ри Бюлетин за проекта 4GreenInn


Пресконференции по проекта

През второто четиримесечие на проекта се проведоха първите пресконференции – в Бургас на 21 януари, в Румъния на 17 декември и в Севастопол на 5 Декември

 

Пресконференцията по проекта в Бургас беше уважена от основните местни медии и широко отразена в тях. Фокуса на проекта – върху иновативни модели за управление на защитени територии и конкретно езерото Вая предизвика интереса на Бургазлии, които имат желание езерото да се популяризира и да бъде посещавано, но и опазено за бъдещите поколения. Идеята за виртуален посетителски център беше обсъдена и дискутирана със заинтересованите страни. Заинтересовани НПО проявиха интерес към предстоящото обучение по устойчиво управление на

Пресконференцията в Бургас, България

защитени територии в Румъния през юли.

В първата прес конференция по проекта, организирана от SERDA в Румъния се включиха местни заинтересовани страни – университети, фирми, администрация, природозащитни институции и медии от региона. Всички те изявиха своята готовност да участват в проекта и да допринесат със своята дейност за реализирането на целите му.

 

Прес конференцията в Севастопол събра повече от 50 представители на украинските и руски научни среди, студенти от факултетите по екология, активисти от областта на опазването на околната среда – природозащитници, журналисти и представители на туристически компании. Проектът беше представен в детайл. Представен беше и доклад за състоянието на долината на река Белбек – зона, която се нуждае от опазване. На събитието се получи активна дискусия върху екологичните проблеми на Севастопол и полуостров Крим. Една от темите, която беше дискутирана е създаването на Екопедия Черно море и избора на зона, която да бъде обстойно проучена по проекта. Конференцията беше отразена от местни медии, вкл. Севастополската държавна телевизия, NTV, новинарски агенции. Като резултат бяха създадени работни взаимоотношения със специалисти в областта на опазването и управлението на защитени природни зони.

 

Изследване на съвременното състояние на защитените зони в регионите на партньорите по проекта

През месец януари стартира и изследването на защитените природни зони, което ще един от резултатите по проекта – част от бъдещата интернет платформа Екопедия Черно море. Изследването ще включи актуалното състояние на защитените природни зони, те ще бъдат картирани, както и ще бъдат събрани и обобщени най-добрите практики от страните по

Пресконференцията в Севастопол, Украйна

проекта и света по отношение на управлението на защитени природни зони. Изследванията ще са част от обща база данни.

 

НОВИНИ ОТ НАШИТЕ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ

Слънчев и много хубав бе зимният празник, посветен на Атанасовско езеро – Атанасовден. За втора поредна година проект „Солта на живота“ организира честване за именития именник точно на 18 януари. Тази година, благодарение съдействието на Община Бургас, Културен център Морско казино отвори врати специално за празника и през почивните дни. Това даде възможност на повече от 70 човека (възрастни и много деца) да се включат в празника.

В началото д-р Светла Далакчиева (орнитолог и отговорник за природозащитните дейности по проекта) направи интересна презентация за най-характерните птици на Атанасовско езеро, които гнездят, мигрират или зимуват в езерото. С много снимки и любопитни факти за забележителните пернати обитатели, тя държа вниманието на аудиторията близо час. 

В същото време детската група в другия край на залата беше толкова шумна и развълнувана, че се наложи да се прегради залата. Малчуганите можеха да рисуват обитателите на езерото, да редят пъзели, да оцветяват саблеклюни и земеродни рибарчета, да разпознават птици по картинки, да попълват кръстословица, да правят модели от пластелин. Най-трудно се оказа задачата да откриеш притежателя на различните типове птичи крака и да си направиш 3D модел на зеленоглавка и чапла. Накрая всички получиха сертификат за Познавач на птиците на Атанасовско езеро.

ДАТА 28/02/2014

* Този документ е разработен в рамките на проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони – 4GreenInn - 1458, финансиран по СОП „Черноморски басейн“ 2007 – 2013. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Община Бургас и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на ЕС.