Актуално

1ви Бюлетин на проекта


На 10-11 септември 2013 в Бургас се проведе първата партньорска среща по проект „Иновации в областта на устойчивото управление и опазване на естествените природни зони - 4GreenInn“. В срещата участваха трите партньора в проекта - Община Бургас, НПО „Фонд Севастопол”, Украйна и Агенция за регионално развитие в Югоизточен регион за планиране - СЕРДА, Браила, Румъния; както и асоциирания партньор „Българска фондация Биоразнообразие“. Срещата беше изключително ползотворна – екипите се запознаха и одобриха вътрешни инструкции за мониторинг и оценка на проекта, начин на комуникация, предстоящи дейности и др. СЕРДА разработи и предложи съдържанието на предстоящото изследване на защитените територии в регионите на страните по проекта. По време на срещата експерти от БФБ и БДЗП запознаха участниците с природозащитни дейности и проекти, които провеждат в сферата на опазването на биологичното разнообразие на езерата в района на Бургас.

 

Всички участници в срещата посетиха важни защитени природни обекти в близост до Бургас – Атанасовско езеро и Укритието за наблюдение на птици, езеро Вая – целева зона по проекта и Природозащитния център „Пода“ на БДЗП.

 

НПО „Фонд Севастопол“ разработи и след консултации с партньорите предложи Наръчник за корпоративната идентичност на проекта. Логото и цялостната визия на всички елементи за визуализация са в синхрон с общата цел на проекта, а именно - да се реализира устойчиво управление на защитените природни зони в басейна на Черно море и да се насърчи развитието на иновативни методи за тяхното интегриране в стратегическите документи за градско и социално-икономическо развитие в регионите.

 

Разработеният от СЕРДА обхват на предстоящото изследване на защитени територии по проекта беше обсъдено и одобрено по време на проведената първа среща по проекта. Изследването ще съдържа четири основни части – състоянието на защитените територии към момента, анализ, добри практики, свързани с устойчивото управление на защитени територии и заключения.

 

Община Бургас започна консултации и предварителни разговори със заинтересовани страни по отношение на предстоящото създаване на Екопедия Черно море. Предвижда се новата четири-езична уеб платформа да е интерактивна, широко достъпна и лесна за използване от потребителите. 

 

НОВИНИ ОТ НАШИТЕ АСОЦИИРАНИ ПАРТНЬОРИ 

Българска фондация биоразнообразие

Годишни награди за биоразнообразие

 

БФБ раздаде през октомври награди в осем категории за принос в сферата на опазването на биоразнообразието в България:

I. Най-успешна кампания (акция/дейност), свързана с опазване на биоразнообразието;

II. За най-добър журналистически материал, свързан със запазване на българската дива природа;

III. Доброволец за природата;

IV. Политик с най-голямо внимание към българската природа,

V. Награда за подкрепящи биоразнообразието бизнеси,

VI. За дарение/дарител в областта на биоразнообразието;

VII. Институция/организация с принос в опазването на биоразнообразието;

VIII. Награда за цялостен принос за опазване на българската природа.

Наградите са осигурени в рамките на проект „ За Балкана и хората“, финансиран от Българо-швейцарската програма за сътрудничество и бяха връчени от посланика на Конфедерация Швейцария в България, Нейно Превъзходителство г-жа Регина Ешер. Наградите са единствени по рода си в България и са вече традиционни и спомагат за популяризирането на необходимостта и важността на биоразнообразието в съвременното общество.

Източник