Резултати и продукти

Резултати:

• Изследване и маркиране на всички защитени зони в регионите по проекта

• Създаване на обща база данни и съвместна уеб плаформа - Черно море Екопедия

• Развитие на демонстрационни модели на иновативни методи за използване на потенциала на защитените зони

• Разработване на технически проекти за изграждане на природни центрове на избрани зони в трите страни  

 

Проект 4GreenInn На Български

Проект 4GreenInn На Английски

'State of the Art Report Ukraine'