Партньори по проекта

Водеща организация:

Община Бургас

 

Партньори:

НПО "Фонд Севастопол", Украйна

Отдел по култура и туризъм на община Одеса – от 2015 г.

Международен център за бизнес и икономическо развитие - Тбилиси, Грузия

Агенция за регионално развитие в Югоизточен регион за планиране - СЕРДА, Браила, Румъния

 

Продължителност: 36 месеца (начало- юли 2013 г.)

Бюджет: 481 085 евро